Kosten en vergoedingen

Psychologische zorg in de generalistische basis GGZ wordt (gedeeltelijk) vergoed vanuit je basisverzekering. Om in aanmerking te komen voor een vergoeding is een verwijsbrief van je huisarts of medisch specialist noodzakelijk. (zie informatie voor verwijzer waar de verwijsbrief aan moet voldoen).

Ik heb er bewust voor gekozen om geen contracten af te sluiten met de zorgverzekeraars vanwege de steeds groter wordende invloed van deze verzekeraars op de inhoud van de behandeling, de omzetplafonds en de administratieve druk. Hierdoor heb ik meer tijd en ruimte voor de kwaliteit van de behandeling.

Wat betekent dit voor jou?

De zorgverzekeraar vergoedt altijd een deel van je behandeling omdat het om verzekerde zorg gaat. De hoogte van deze vergoeding hangt af van je zorgverzekering en welke polis je hebt afgesloten:

Bij beide polissen dien je er rekening mee te houden dat je eigen risico (minimaal €385,- per jaar) eerst met je wordt verrekend.

Ik adviseer je om vooraf goed te kijken hoe het bij jouw verzekeraar geregeld is, of je toestemming nodig hebt voordat de behandeling kan starten en welke vergoeding je krijgt. Dit is je eigen verantwoordelijkheid.

Tarieven

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt tarieven vast voor de Geestelijke Gezondheidszorg.

De tarieven voor 2024 zijn:

De indirecte tijd (zoals voorbereiding van de sessie, verslaglegging, telefonisch overleg e.d.) is bij de tarieven inbegrepen.

Vooraf wordt afgesproken hoe lang een afspraak zal duren, wanneer een consult meer dan 15 minuten langer duurt, wordt het tarief aangepast. 

Het Zorg Prestatie Model (ZPM)

Vanaf 01-01-2022 is het ZPM ingevoerd, een nieuw bekostigingssysteem voor de GGZ. In dit systeem wordt er per sessie gedeclareerd. Voor meer info over het ZPM en wat dit voor gevolgen voor jou heeft vind je hier.

Betalingen

Omdat ik zonder contracten met de zorgverzekeraar werk, dien je de facturen eerst zelf te betalen aan de praktijk. Daarna kun je de factuur indienen bij jouw zorgverzekeraar voor de vergoeding.

Eens per maand wordt er gefactureerd, hierop zijn de afspraken terug te vinden die plaats hebben gevonden. Ik hanteer een betalingstermijn van 2 weken.

Onverzekerde zorg

De meeste psychische aandoeningen binnen de Generalistische Basis GGZ worden vergoed door de zorgverzekeraar. Een aantal klachten of problemen zoals relatieproblemen, aanpassingsstoornissen, burn-out klachten en werkproblemen worden echter niet vergoed. In dat geval moet je de behandeling zelf betalen. Je hebt dan geen verwijzing nodig en je eigen risico wordt niet aangesproken. Het tarief voor onverzekerde zorg is €131,82 per 45 minuten.

Wanneer je geen verwijsbrief van je huisarts hebt of deze niet wilt halen geldt bovenstaand tarief.

Afspraak annuleren

Het kan altijd voorkomen dat je de afspraak wilt afzeggen of verzetten. Hiervoor geldt dat je dit minimaal 24 uur van tevoren dient aan te geven via mail of telefoon. Op die manier kan ik nog een andere cliënt inplannen. Afspraken die te laat worden afgezegd worden in rekening gebracht (60 euro). Ook wanneer je niet op je afspraak verschijnt zonder opgaaf van reden wordt dit als no-show in rekening gebracht. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.