Voor wie?

Iedereen (18+) die psychische klachten heeft na NAH, kan zich aanmelden. Je kunt denken aan:

Ik kan je helpen bij het identificeren en begrijpen van deze emoties en het hier mee om leren gaan.

Na-NAH Psychologie is een praktijk binnen de generalistische GGZ die gericht is op lichte tot milde psychische klachten. Binnen de praktijk kan er geen behandeling geboden worden aan mensen met ernstige psychische klachten of psychiatrische stoornissen, zoals ernstige persoonlijkheidsproblematiek, verslavingsproblematiek, psychose of acute suïcidaliteit.